Ucapan Selamat & Berkah dan Apresisasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada: Nama : KMS. M. SALMAN AL-MANSHUR Kelas : XI IPA 1 Alamat : JL HARAPAN JAYA I, Kel. SEI SELAYUR, Kec. KALIDONI, KOTA PALEMBANG Ayah : KMS. M. MUKHTARUDDIN, S.Ag Ibu : NURIA APRIDA, S.Pd Telah menyelesaikan Program Mujahadah Ula (Setoran hafalan Al-Qur’an 30 juz ke 5 pembina) selama...